1. Det täcker hela perimenter
2. Mycket naturlig hårfäste
3. Behandla hår runt hela kapsylen
4. Kan vara en del som helst
5. Tillåt dig att bära höga hästsvansar till mods
6. Tillsätt helt enkelt dina buneles i mitten
7. Med högsta kvalitet schweiziska Lace / franska spetsar
8.Can bäras limfria
9.Can vaggas som en spets peruk

1. It covers the entire perimenter
2. Very Natural hairline
3. Baby hair around the entire cap
4. Can be part anywhere
5. Allow you to wear high ponytails at ease
6. Simply add your buneles in the middle
7. With highest quality Swiss Lace/French lace
8.Can be worn glueless
9.Can be rocked like a lace wig